ناشر: جهاددانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 151
اصول طراحی و مبانی معماری منظر تلفیق فرم وفضا  فرهادی جهاد
رضا فرهادی محمد رضا خلیل نژاد؛ نورمن کی بوث
500,000
نظریه سازمان در آموزش عالی منینگ عباسیان جهاد
حسین عباسیان؛ کاتلین منینگ
250,000
فارسی عمومی دهمرده یوسف آبادی جهاد
علی دهمرده -فائزه عرب یوسف آبادی
150,000
عملیات تقطیر و استخراج در مهندسی شیمی ، آرون ، جهاددانشگاهی تهران
محمدعلی آرون؛ جلال الدین هاشمی آغچه بدی
790,000
آنالیز و طراحی بهینه شبکه های کنترل ژئودتیک شریفی  جهاد
محمد علی شریفی -سعید فرزانه-مونا کوثری؛ شانلانگ کوانگ
250,000
پتروشیمی به زبان ساده،حامدنی،جهادتهران
ناصر حامدنی؛ دونالد ل . بوردیک؛ ویلیام ل . لفلر
230,000
طراحی مکانیزمها(ترکیب سینماتیکی بندگارها)،هارتنبرگ،صبور،جهادتهران
ریچارد س.هارتنبرگ؛ محمد حسین صبور؛ ژاک دناویت؛ محمد علی نظری
250,000
شیوه ترجمه ادبی ، طهماسبی
عدنان طهماسبی؛ وحید صمدی
150,000
بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند؟، گریفین،عرب،س.جهادتهران
محمد عرب؛ رامین روانگرد؛ لیلا والی؛ زهرا کاوسی؛ رحیم استوار
200,000
خواص سنگ و سیال مخازن نفتی،برهانی،ویرایش جدید،جهاد فنی تهران
آبهیجیت وای . داندکار؛ توحید نژاد غفار برهانی؛ حسین عمادی
250,000
جستارهایی در ترجمه داستان،اصغری،جهادتهران
جواد اصغری؛ مریم علی یاری
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه