ناشر: جهاددانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 104
یاتاقان و روانکاری ، حیدری نژاد
قاسم حیدری نژاد؛ جوزف . ای . شیگلی؛ منوچهر بقالایی؛ چارلز . آر . میشک؛ حمیدرضا افراش
9,500
ارزیابی بقایای داروهای دامی خاص در غذا ، فقیهی
سیدمحمد فقیهی؛ حمیدرضا قلمکاری
22,000
اصول بازاریابی در بخش سلامت،عرب،جهادتهران
محمد عرب؛ اریک برکوویتز؛ احسان زارعی؛ رقیه خبیری؛ بهروز پور آقا
300,000
اصول طراحی ساختمان ها و تاسیسات گاوهای شیری و طیور،اکبری،جهادتهران
ابوالفضل اکبری؛ علی رجبی محمد آباد؛ خدیجه نصیری
60,000
اصول کاربردی پرورش گاوهایشیری،بنادکی،جهادتهران
مهدی دهقان بنادکی؛ حشمت الله بهرامی یکدانگی؛ فرهنگ فاتحی
150,000
اصول کشت سلول و بافت گیاهی،سادات نوری،جهادتهران
احمد سادات نوری؛ مسعود میر معصومی؛ نسیبه السادات میرباقر
55,000
آفت ها و بیماریهای مهم پسته در ایران و مدیریت تلفیقی آنها،سمیع،جهاتهران
محمد امین سمیع؛ علی علیزاده؛ روح اله صابری ریسه
39,000
اکولوژی جنگل،بارنز،مروی مهاجر،س.جهادتهران
بارتون بارنز؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ کیومرث سفیدی؛ دونالید زاک؛ شایرلی؛ دنتون و استفان اسپور
100,000
الفبای مدیریت،تقوی،جهادتهران
عادل تقوی؛ هامون شریفی میلانی
30,000
انتقال حرارت هدایتی،آرپاچی،توحیدنژاد برهانی،جهادتهران
توحید نژاد غفار برهانی؛ ودات اس آرپاچی؛ محسن رضایی منش؛ فرهاد جدیدی
250,000
باروری و ناباروری در گاو شیری،کمپانی دیریمن،کهرام،س.جهادتهران
گروه نویسندگان کمپانی هوردز دیریمن؛ حمید کهرام؛ رضا کریمی؛ محمدامین نمازی زادگان؛ حامد ابراهیمی
180,000
بازیافت در متالورژی ج 1 : بازیافت فلزات از قراضه ، رشچی،جهادتهران
فرشته رشچی؛ سعید شیبانی؛ بهزاد غفاری زاده
45,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه