ناشر: جهاددانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 112
یاتاقان و روانکاری ، حیدری نژاد
قاسم حیدری نژاد؛ جوزف . ای . شیگلی؛ منوچهر بقالایی؛ چارلز . آر . میشک؛ حمیدرضا افراش
9,500
ارزیابی بقایای داروهای دامی خاص در غذا ، فقیهی
سیدمحمد فقیهی؛ حمیدرضا قلمکاری
22,000
ارگونومی در جنگلداری و صنایع چوب،باریس مجنونیان،جهادتهران
باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ محبوبه فسحت
200,000
اصول بازاریابی در بخش سلامت،عرب،جهادتهران
اریک برکوویتز؛ محمد عرب؛ احسان زارعی؛ رقیه خبیری؛ بهروز پور آقا
300,000
اصول طراحی ساختمان ها و تاسیسات گاوهای شیری و طیور،اکبری،جهادتهران
ابوالفضل اکبری؛ علی رجبی محمد آباد؛ خدیجه نصیری
60,000
اصول کاربردی پرورش گاوهایشیری،بنادکی،جهادتهران
مهدی دهقان بنادکی؛ حشمت الله بهرامی یکدانگی؛ فرهنگ فاتحی
150,000
اصول کشت سلول و بافت گیاهی،سادات نوری،جهادتهران
احمد سادات نوری؛ مسعود میر معصومی؛ نسیبه السادات میرباقر
55,000
آفت ها و بیماریهای مهم پسته در ایران و مدیریت تلفیقی آنها،سمیع،جهاتهران
محمد امین سمیع؛ علی علیزاده؛ روح اله صابری ریسه
39,000
اکولوژی جنگل،بارنز،مروی مهاجر،س.جهادتهران
بارتون بارنز؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ دونالید زاک؛ کیومرث سفیدی؛ شایرلی؛ دنتون و استفان اسپور
100,000
الفبای مدیریت،تقوی،جهادتهران
عادل تقوی؛ هامون شریفی میلانی
30,000
انتقال حرارت هدایتی،آرپاچی،توحیدنژاد برهانی،جهادتهران
ودات اس آرپاچی؛ توحید نژاد غفار برهانی؛ محسن رضایی منش؛ فرهاد جدیدی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه