ناشر: دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)،تهران
تعداد عنوان ها: 83
کاربرد MATLAB در آبشناسی ، نخعی ، د.خوارزمی
محمد نخعی؛ میثم ودیعتی
400,000
مباحث تکمیلی در مکانیک خاک ، حمیدی ، د.خوارزمی
امیر حمیدی؛ امیرحسین کریمی
250,000
درآمدی بر پژوهش کیفی در روانشناسی ، خانی پور ، د.خوارزمی
کارلا ویلیگ؛ حمید خانی پور؛ فرهاد بلاش؛ آیت سعادت طلب
480,000
آزمایشگاه مکانیک خاک،حمیدی،د.تربیت معلم
امیر حمیدی؛ مجید پورجنابی؛ روح اله سعادتی؛ جواد بختیاری
100,000
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی،هانس،خسروی زاده،د.تربیت معلم
اسفندیار خسروی زاده؛ هانس وستربیک؛ علی رضا الهی؛ آرون اسمیت؛ پل ترنر؛ پل امری؛ کریستین گرین؛ لیندا وان لیوون
260,000
توانمندسازی بیمه شدگان،ایزدبخش،د.تربیت معلم
حمیدرضا ایزدبخش؛ بهمن برزگر؛ مرضیه زرین بال ماسوله؛ سعید عطایی پور؛ نسیم غنبر طهرانی؛ انوشیروان محسنی بندپی
70,000
انرژی زیست گاز،عباسی،حیدرزاده،د.تربیت معلم
نیما حیدرزاده؛ تسنیم عباسی؛ اس.ام.توصیف ؛ محمدعزمی ؛ ناهید احمدی؛ اس.ای.عباسی
140,000
درک رشد اقتصادی:نظریه و آزمودن نوین،سنگوپتا،فرشادگهر،د.تربیت معلم
جاتی سنگوپتا؛ ناصر فرشادگهر؛ فرناز بادپر
150,000
شیمی پلیمر ج1،استیونز،شکروی،د.تربیت معلم
عباس شکروی؛ ملکولم پ . استیونز؛ اردشیر خزایی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه