ناشر: دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)،تهران
تعداد عنوان ها: 65
اصول عملی تجزیه کیفی یونها ، لطفی پور ، د.تربیت معلم
مهین لطفی پور؛ افتخار مظلومین
39,000
اطلس سنگهای دگرگونی ، مسعودی،د.تربیت معلم
فریبرز مسعودی؛ علی اکبر بهاری فر
50,000
آمادگی جسمانی،تند نویس،د.تربیت معلم
فریدون تندنویس؛ رحمن سوری
45,000
آمار زیستی،خاوری نژاد،د.تربیت معلم
رمضانعلی خاوری نژاد
15,000
انرژی زیست گاز،عباسی،حیدرزاده،د.تربیت معلم
نیما حیدرزاده؛ تسنیم عباسی؛ اس.ام.توصیف ؛ محمدعزمی ؛ ناهید احمدی؛ اس.ای.عباسی
140,000
تجزیه طیف شیمیایی ج1،چالوسی،د.تربیت معلم
مرضیه چالوسی؛ جیمز دی اینگل جی آر؛ استانلی آر کروچ
160,000
تجزیه طیف شیمیایی ج2،چالوسی،د.تربیت معلم
مرضیه چالوسی؛ جیمز دی اینگل جی آر؛ استانلی آر کروچ
185,000
ترمودینامیک در شیمی ، رزنبرگ ، حسن پور
غفار متدین اول؛ کلاتس و رزنبرگ؛ مسعود حسن پور
11,500
توانمندسازی بیمه شدگان،ایزدبخش،د.تربیت معلم
حمیدرضا ایزدبخش؛ بهمن برزگر؛ مرضیه زرین بال ماسوله؛ سعید عطایی پور؛ نسیم غنبر طهرانی؛ انوشیروان محسنی بندپی
70,000
جغرافیای شهری،تیم هال،سائلی،حاجلو،د.تربیت معلم
علیرضا سائلی؛ تیم هال؛ الهام امیرحاجلو؛ ابوالفضل زنگانه
120,000
درک رشد اقتصادی:نظریه و آزمودن نوین،سنگوپتا،فرشادگهر،د.تربیت معلم
ناصر فرشادگهر؛ جاتی سنگوپتا؛ فرناز بادپر
150,000
رزمه گل،گزیده متون ادب فارسی،فلاح،د.تربیت معلم
مرتضی میرهاشمی؛ غلامعلی فلاح
75,000
رستم و سهراب ، فلاح
غلامعلی فلاح قهرودی
45,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه