ناشر: دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)،تهران
تعداد عنوان ها: 85
مباحث تکمیلی در مکانیک خاک ، حمیدی ، د.خوارزمی
امیر حمیدی؛ امیرحسین کریمی
250,000
کاربرد MATLAB در آبشناسی ، نخعی ، د.خوارزمی
محمد نخعی؛ میثم ودیعتی
400,000
درآمدی بر پژوهش کیفی در روانشناسی ، خانی پور ، د.خوارزمی
حمید خانی پور؛ کارلا ویلیگ؛ فرهاد بلاش؛ آیت سعادت طلب
480,000
تجزیه طیف شیمیایی ج2،چالوسی،د.تربیت معلم
مرضیه چالوسی؛ جیمز دی اینگل جی آر؛ استانلی آر کروچ
320,000
آزمایشگاه مکانیک خاک،حمیدی،د.تربیت معلم
امیر حمیدی؛ مجید پورجنابی؛ روح اله سعادتی؛ جواد بختیاری
100,000
نظریه اقتصاد خرد ج1،نیکلسون،ممی پور،د.تربیت معلم
والتر نیکلسون؛ سیاب ممی پور؛ کریستوفر اسنایدر؛ داود بهبودی
350,000
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی،هانس،خسروی زاده،د.تربیت معلم
اسفندیار خسروی زاده؛ هانس وستربیک؛ آرون اسمیت؛ علی رضا الهی؛ پل ترنر؛ پل امری؛ کریستین گرین؛ لیندا وان لیوون
260,000
درک رشد اقتصادی:نظریه و آزمودن نوین،سنگوپتا،فرشادگهر،د.تربیت معلم
جاتی سنگوپتا؛ ناصر فرشادگهر؛ فرناز بادپر
150,000
انرژی زیست گاز،عباسی،حیدرزاده،د.تربیت معلم
نیما حیدرزاده؛ تسنیم عباسی؛ اس.ام.توصیف ؛ محمدعزمی ؛ اس.ای.عباسی ؛ ناهید احمدی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه