ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی، تهران*
تعداد عنوان ها: 61
اقتصاد کشاورزی،اکبری،د.علامه
نعمت اله اکبری؛ مصطفی شریف
43,000
آیین دادرسی کیفری 2 جریان دادرسی کیفری ، دادبان ، د.علامه
گاستون استفانی؛ ژرژ لواسور؛ برنار بولوک
45,000
آیین دادرسی کیفری ج 1 ، استفانی ، دادبان
حسن دادبان؛ گاستون استفانی؛ ژرژ لواسور؛ برنار بولوک
50,000
بنیادگرایی یهودی،لاورنس،احمدوند،د.علامه
شجاع احمدوند؛ لاورنس یت.زیلبرشتاین
55,000
تحقیق در عملیات ج1،طه،فیروزآبادی،د.علامه
علی خاتمی فیروزآبادی؛ حمدی طه
300,000
تحقیق در عملیات ج2،طه،فیروزآبادی،د.علامه
علی خاتمی فیروزآبادی؛ حمدی آ. طه
90,000
حقوق جزای عمومی ج1 ، جرم و مجرم ، دادبان ، علامه
گاستون استفانی؛ حسن دادبان؛ ژرژر لوارسور؛ برنار بولوک
55,000
حقوق جزای عمومی ج2 ، ضمانت اجرایی ، دادبان ، علامه
حسن دادبان؛ گاستون استفانی؛ ژرژ لواسور؛ برنار بولوک
37,000
خودکشی،دورکیم،امیری،د.علامه
نادر سالارزاده امیری؛ امیر دورکهیم
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه