ناشر: دانشگاه پارس تهران
تعداد عنوان ها: 7
پیش بینی عملکرد پروژه،گلابچی،د.پارس
محمود گلابچی؛ امیر فرجی
150,000
سیری در تاریخ فلسفه غرب،درایتی،د.پارس
مجتبی درایتی؛ مجید جهانی
180,000
سیستم های ساختمانی،گلابچی،د.پارس
محمود گلابچی؛ کتایون تقی زاده؛ محمدرضا گلابچی
180,000
مبانی طراحی سازه های فضاکار،گلابچی،د.پارس
محمود گلابچی؛ محمدرضا گلابچی
75,000
مدیریت پروژه و اخلاق،گلابچی،د.پارس
محمود گلابچی؛ مجتبی امیری
200,000