ناشر: دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل
تعداد عنوان ها: 36
ارتعاشات تئوری و مسائل (جلد1) ، گنجی،نوشیروانی بابل
سیرحبیب الله هاشمی کچپی؛ رائو و. دوکی پاتی؛ داود دومیری گنجی؛ ج. سرینیواسان
110,000
ارتعاشات تئوری و مسائل (جلد 2) ، گنجی،نوشیروانی بابل
داود دومیری گنجی؛ رائو و. دوکی پاتی؛ سیدحبین الله هاشمی کچپی؛ ج. سرینیواسان
110,000
اصول و مبانی فناوری نانو،جهانشاهی،نورشیروانی بابل
محسن جهانشاهی؛ غلامعلی منصوری؛ فاطمه محمدزاده
80,000
الاستیسیته(تئوری،کاربردها و محاسبات)،ساد،اکبری آلاشتی،نوشیروانی بابل
مارتین اچ.ساد؛ رضا اکبری آلاشتی؛ بهرام نوائی نیا؛ ایمان محمدپور نیک بین
170,000
الکترونیک 2،میارنعیمی،نوشیروانی بابل
حسین میارنعیمی؛ محمد حسن منتصری
142,000
پردازش سیگنال دیجیتال 1،ابراهیم زاده،نوشیروانی بابل
عطاالله ابراهیم زاده؛ محمدحسن منتصری؛ جواد رزمجویی
190,000
پیل های سوختی پلیمری،فرانو باربیر،شاکری،د.نوشیروانی بابل
محسن شاکری؛ فرانو باربیر؛ امید غلامی؛ جواد ایمن
220,000
پیل های سوختی میکروبی،بورس لوگان،نجف پور،د.نوشیروانی بابل
بورس ایی. لوگان؛ قاسم نجف پور؛ علی اصغر قریشی؛ مصطفی رحیم نژاد
43,000
پوشش های دما بالا،سودانگ شوباوس،نوروزی،د.نوشیروانی بابل
سلمان نوروزی؛ سودانگ شوباوس؛ مصطفی هدایتی
200,000
تحلیل سازه ها،نقی پور،د.نوشیروانی بابل
مرتضی نقی پور؛ علی اکبر غلامپور
180,000
توربین گاز و موتور جت،گرجی،نوشیروانی بابل
مفید گرجی؛ حسین یحیی زاده؛ بهرام قربانی
55,000
حل دقیق معادلات حاکم بر پایداری سازه ها،ونگ،نقی پور،د.نوشیروانی بابل
سی. ام ونگ؛ مرتضی نقی پور؛ سی. وای ونگ؛ سیدحسن پیران ولید؛ جی. ان. ردی
51,000
دیوارهای برشی فولادی(عملکرد،تحلیل و طراحی)،واثقی امیری،د.نوشیروانی بابل
جواد واثقی امیری؛ مرتضی حسینعلی بیگی؛ ایمان محمدپور نیک بین
55,000
روش های محاسباتی در دینامیک شاره ها،رنجبر،نوشیروانی بابل
علی اکبر رنجبر؛ ج. فرزیگر؛ م. پریک
66,000
سازه های بتنی خاص،دوستدار،نوشیروانی بابل
حسین محمدی دوستدار؛ بهرام نوائی نیا
73,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه