ناشر: جهاد مشهد(خرید امانی)
تعداد عنوان ها: 182
فیزیولوژی و نمو گیاهی ج1،تایز زایگر،کافی،و6،جهادمشهد
محمد کافی؛ تایز زایگر؛ بهنام کامکار؛ مولر مورفی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ مجید جامی الاحمدی
680,000
کنترل و گواهی بذر،قادری فر،سلطانی،جهادمشهد
فرشید قادری فر؛ افشین سلطانی
220,000
تهاجم گیاهی و علف های هرز مهاجم ایران،سهرابی،جهادمشهد
سیما سهرابی؛ جاوید قرخلو؛ محمدحسین راشدمحصل
150,000
پیشکسوتان سخن می گویند
ناهید هاشیمان
150,000
واکسن های نوترکیب ، دهقانی
حسام دهقانی؛ سیدالیاس طباطبایی زاده
60,000
شیمی پلیمر،آلکال گوپتا،استادموحد،جهادمشهد
سعید استادموحد؛ آلکال گوپتا؛ سارا استاجی
250,000
گردشگری پایدار:از گردشگری انبوه تا بوم گردی،فیشر،سیفی،جهادمشهد
سیامک سیفی؛ آنتون فیشر؛ عادل نیکجو؛ معصومه توانگر
110,000
اصول ومبانی طراحی خطوط انتقال گاز
حبیب الله صادقی حیدر رجایی شوشتری شهره جلالی
120,000
بیوشیمی شیمی زندگی
طیبه کیانوش
80,000
اصلاح نباتات مولکولی ، محمدی
ابوالقاسم محمدی؛ حیدر عزیزی؛ پیمان نوروزی
60,000
بیوتکنولوژی گیاهان زینتی
احمد شریفی فاطمه کیخا آخر مهدیه خرازی آزاده خادم
90,000
کاربرد طیف سنجی دی الکتریک در تولید و بررسی خواص بیودیزل،رومانو،مصطفایی،جهادمشهد
مصطفی مصطفایی؛ سیلویا دانلیا رومانو؛ پاتریکیاانیبال سوریچتی
120,000
راهنمای کنترل شیمیایی علف های هرز ایران،با رویکرد تغییر گیاگان،زند،و5،جهادمشهد
اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ نوشین نظام آبادی پرویز شیمی؛ کریم موسوی
135,000
بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور
کری کورتیس. جان ال . رنه لوکا برتولینی؛ محمدرحیم رهنما شیرین صباغی آبکوه
290,000
اصول و مبانی اجرای پروژه های گازرسانی
امین رفعت پناه محمد جواد طباطبایی محسن مربایان
150,000
تاریخ هنر در سرزمینهای اسلامی،قنوات،جهادمشهد
انور الرفاعی؛ عبدالرحیم قنوات
95,000
نیایش های پیامبر،دامغانی،غراب،جهادمشهد(شومیز)
محمود مهدوی دامغانی؛ کمال الدین غراب
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه