ناشر: نورعلم ،تهران
تعداد عنوان ها: 118
آشنایی با ایجاد و فعالیت واحد صنفی ، نوده فراهانی
قاسم نوده فراهانی؛ داود چراغی؛ خلیل حیدری
48,000
اقتصاد اخلاقی ، بروجردی
علیرضا رحیمی بروجردی
187,000
اقتصاد اخلاقی و سیر اندیشه های اقتصادی ، صمیمی
احمد جعفری صمیمی؛ احمد چهرقانی
87,000
اقتصاد ایران در افق 1404،دانش جعفری،نورعلم همدان
داوود دانش جعفری؛ وحید شقاقی شهری
250,000
اقتصاد بخش عمومی ج2 ، کونولی ، سامتی ، نورعلم
سارا کونولی؛ مرتضی سامتی؛ آلیستیر مونرو
127,000
اقتصاد پول و بانک (به همراه مسائل) ، جعفرزاده ، نورعلم
بهروز جعفرزاده؛ حسین اکبری فرد
147,000
اقتصاد ریاضی یک رویکرد پویا ، مهرآرا
محسن مهرآرا؛ مهدی صارم؛ حسین توکلیان
148,000
اقتصاد سنجی فضایی در نرم افزار متلب matlab،جیمز،اسفندآبادی،نورعلم همدان
جلائی اسفندآبادی؛ جیمز لسیج؛ آرش جمشیدنژاد؛ فاطمه طالقانی
240,000
اقتصاد سنجی کاربردی با نرم افزار Stata & Eviews،گجراتی،مهرگان،نورعلم
نادر مهرگان؛ دامودار گجراتی؛ لطفعلی عاقلی
250,000
اقتصاد شبکه های انرژی،صادقی،نورعلم همدان
حسین صادقی؛ نفیسه صفری
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه