ناشر: نورعلم ،تهران
تعداد عنوان ها: 106
آشنایی با ایجاد و فعالیت واحد صنفی ، نوده فراهانی
قاسم نوده فراهانی؛ داود چراغی؛ خلیل حیدری
48,000
اقتصاد اخلاقی ، بروجردی
علیرضا رحیمی بروجردی
187,000
اقتصاد اخلاقی و سیر اندیشه های اقتصادی ، صمیمی
احمد جعفری صمیمی؛ احمد چهرقانی
87,000
اقتصاد ایران در افق 1404،دانش جعفری،نورعلم همدان
داوود دانش جعفری؛ وحید شقاقی شهری
250,000
اقتصاد ریاضی یک رویکرد پویا ، مهرآرا
محسن مهرآرا؛ مهدی صارم؛ حسین توکلیان
148,000
اقتصاد سنجی فضایی در نرم افزار متلب matlab،جیمز،اسفندآبادی،نورعلم همدان
جلائی اسفندآبادی؛ جیمز لسیج؛ آرش جمشیدنژاد؛ فاطمه طالقانی
240,000
اقتصاد سنجی کاربردی با نرم افزار Stata & Eviews،گجراتی،مهرگان،نورعلم
نادر مهرگان؛ دامودار گجراتی؛ لطفعلی عاقلی
250,000
اقتصاد شبکه های انرژی،صادقی،نورعلم همدان
حسین صادقی؛ نفیسه صفری
140,000
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست ، سوری،نورعلم
علی سوری؛ محسن ابراهیمی
120,000
اندازه گیری رضایتمندی کارمندان ، لارنس ، شهرکی
جوئن لارنس؛ مهدی شهرکی؛ باری ویتاکر؛ سیمین قادری؛ علیرضا بخشی زاده؛ هیدی لمپی
58,000
بازاریابی پارتیزانی برای مشاوران ، دل انگیزان ، نورعلم
سهراب دل انگیزان؛ جی کنراد لوینسون؛ حسین علی سلطانی؛ مایکل دابلیو مکلالین؛ سودابه نوری
127,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه