ناشر: پرستش تهران
تعداد عنوان ها: 19
آزمونهای استخدامی اتاق عمل(عمومی-تخصصی)،نژادقنبری،پرستش
فاطمه نژادقنبری؛ فریبا زمانی امیر
280,000
آزمونهای استخدامی رادیولوژِی(عمومی-تخصصی)،نژادقنبری،پرستش
فاطمه نژادقنبری؛ فریبا زمانی امیر
480,000
آزمونهای استخدامی هوشبری(عمومی-تخصصی)،نژادقنبری،پرستش
فاطمه نژادقنبری؛ فریبا زمانی امیر
430,000
اطلس جیبی آناتومی نتر 2014،نژادمقدم،پرستش
امیر اسماعیل نژاد مقدم؛ اعظم نوازش
200,000
ساختمان سبز راهنمایی برای معماری پایدار،مرادخانی،پرستش
میشل باوور؛ پیتر مسل؛ میشل شوارز
480,000