ناشر: آلای اندیشه قزوین
تعداد عنوان ها: 29
آسیب سازند مخزن 2جلدی ، رحمانی ، آلای اندیشه
علی اکبر رحمانی؛ فاروق سیوان
1,400,000
اثرات زیست محیطی معدنکاری و کانه آرایی ، رحمانی ، آلای اندیشه
علی اکبر رحمانی؛ راوی کی.جین؛ زنگدی؛ جرمی کی.دومن
450,000
مهندسی تولید نفت به کمک رایانه،بویون،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
بویون گواو؛ علی اکبر رحمانی؛ ویلیام ی.لیونز؛ علی قلم بر
350,000
شبیه سازی مولکولی کاربردها درصنعت نفت و گاز روشهای مونت کالو،فیلیپ،رحمانی
علی اکبر رحمانی؛ فیلیپ انگقق؛ برنارد تویتن؛ ان بوتن
290,000
رفتار فازی سیالات مخزن نفت،پدرسون،رحمانی
علی اکبر رحمانی؛ کارن شو پدرسون؛ پیتر کریستنسن
380,000
سرمته های حفاری نفت و گاز،جوردن،رحمانی
علی اکبر رحمانی؛ مارک جوردن
270,000
مقدمه ای بر مهندسی محیط زیست2جلدی،کورنول،رحمانی،اندیشه قزوین
مکنزی ال. دیویس؛ علی اکبر رحمانی؛ دیوید آ. کورنول
380,000
پرتوشیمی،اسپوتیم،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
علی اکبر رحمانی؛ ملانی اسپوتیم؛ محمد قنادی؛ امیر موافقی
195,000
اصول مدلسازی سامانه های حوضه و نفت،توماس،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
توماس هنت شل؛ علی اکبر رحمانی؛ آرمین اینگو کاراف
270,000
شبیه سازی کاربردی اساسی مخزن 2جلدی،تورگی،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
علی اکبر رحمانی؛ تورگی ارتکین؛ جمال ابولقاسم ارتکین ترگای؛ گرگوری کینگ
495,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه