ناشر: آلای اندیشه قزوین
تعداد عنوان ها: 26
مهندسی تولید نفت به کمک رایانه،بویون،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
علی اکبر رحمانی؛ بویون گواو؛ ویلیام ی.لیونز؛ علی قلم بر
350,000
شبیه سازی مولکولی کاربردها درصنعت نفت و گاز روشهای مونت کالو،فیلیپ،رحمانی
فیلیپ انگقق؛ علی اکبر رحمانی؛ برنارد تویتن؛ ان بوتن
290,000
سرمته های حفاری نفت و گاز،جوردن،رحمانی
علی اکبر رحمانی؛ مارک جوردن
270,000
رفتار فازی سیالات مخزن نفت،پدرسون،رحمانی
علی اکبر رحمانی؛ کارن شو پدرسون؛ پیتر کریستنسن
380,000
مقدمه ای بر مهندسی محیط زیست2جلدی،کورنول،رحمانی،اندیشه قزوین
علی اکبر رحمانی؛ مکنزی ال. دیویس؛ دیوید آ. کورنول
380,000
پرتوشیمی،اسپوتیم،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
علی اکبر رحمانی؛ ملانی اسپوتیم؛ محمد قنادی؛ امیر موافقی
195,000
اصول مدلسازی سامانه های حوضه و نفت،توماس،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
علی اکبر رحمانی؛ توماس هنت شل؛ آرمین اینگو کاراف
270,000
شبیه سازی کاربردی اساسی مخزن 2جلدی،تورگی،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
علی اکبر رحمانی؛ تورگی ارتکین؛ جمال ابولقاسم ارتکین ترگای؛ گرگوری کینگ
495,000
شبیه سازی پیشرفته مخزن نفت،رفیق الاسلام،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
مستفیض رفیق الاسلام؛ علی اکبر رحمانی؛ ابوقاسم موسی زادگان
180,000
اصول فیزیکی تحلیل حوضه ی رسوبی،مگنوس،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
مگنوس ونگن؛ علی اکبر رحمانی؛ بیژن ملکی
260,000
معدنکاری زیستی،رالینگز،جانسون،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
علی اکبر رحمانی؛ دی.ای.رالینگز ؛ دی.بی.جانسون
165,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه