ناشر: انتشارات پریکا تهران
تعداد عنوان ها: 42
آلودگی محیط زیست،بهبهانی نیا،پریکا
آزیتا بهبهانی؛ سهیلا صادقیان
110,000
آمار کاربردی1،صفری دولت آباد،پریکا
سعید صفری دولت آباد
120,000
آمار کاربرد آن در مدیریت،کلانتری،پریکا
مهدی کلانتری؛ محمداصغر جعفرآبادی؛ رقیه اسدنیاءشفیعی
90,000
بیماریهای متابولیکی گاوهای شیری،توماس،نیکخواه،پریکا
علی نیکخواه؛ توماس اچ هرت؛ حمیدامانلو ؛ روبرت ای اسمیت؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ نجمه اسلامیان فارسونی
170,000
پلیمرهای هوشمند در بیوجداسازی،احمدپناهی،پریکا
همایون احمدپناهی؛ نسیم بایمانی؛ هانیه سادات اعلائی
130,000
تحلیل آماری چند متغیره،صفاکیش،پریکا
محمدسعید صفاکیش؛ مهدی کلانتری؛ حبیب مکتبی
240,000
تربیت بدنی عمومی(1-2)،صالح نیا،پریکا
بهرام صالح نیا؛ مریم خواجه صالحانی
150,000
تغذیه گاو شیری،اسمیت،ون سوآن،نیکخواه،پادینا،پریکا
رابرت جی ون سوآن؛ علی نیکخواه؛ رابرت اسمیت؛ حمید امانلو؛ حمیدرضا میرزایی الموتی
210,000
تغذیه و متابولیسم مقایسه ای حیوانات،پیتر چیک،تیموری یانسری،پریکا
اسدالله تیموری یانسری؛ پیتر آر.چیک؛ پوریا احسانی؛ الن.اس.دیرنفلند ؛ مونا زمانی؛ رضا رضائی کوچکسرائی
360,000
تنش ها و تعارضات اجتماعی،شکری،پریکا
بهنام شکری؛ علیرضا احمدیان
90,000
جایگاه احزاب در نظام جمهوری اسلامی ایران،نوروزی،پریکا
امید نوروزی؛ علی قانعی؛ یونس اسدی مقدم
160,000
راهکارهای آتی در نشخوارکنندگان(تغذیه یا آسیب شناسی)،وارن،نیکخواه،د.زنجان+پریکا
علی نیکخواه؛ سیلوی آندریو؛ حمید امانلو؛ هلن وارن؛ نجمه اسلامیان فارسونی؛ طاهره امیرآبادی فراهانی
90,000
روایت ها و حکایت های شیرین تربیتی،احمدیان،پریکا
علیرضا احمدیان؛ محبوبه کیامرثی
70,000
زمین شناسی از دیدگاه قرآن کریم،خاکسار،پریکا
کاوه خاکسار؛ کیوان خاکسار
80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه