ناشر: انتشارات پریکا تهران
تعداد عنوان ها: 37
راهکارهای آتی در نشخوارکنندگان(تغذیه یا آسیب شناسی)،وارن،نیکخواه،د.زنجان+پریکا
علی نیکخواه؛ سیلوی آندریو؛ حمید امانلو؛ هلن وارن؛ نجمه اسلامیان فارسونی؛ طاهره امیرآبادی فراهانی
90,000
زمین شناسی از دیدگاه قرآن کریم،خاکسار،پریکا
کاوه خاکسار؛ کیوان خاکسار
80,000
مفاهیم اولیه آماری،کلانتری،پریکا
مهدی کلانتری؛ محمدحسین مسلمی کوپایی؛ مرتضی صالح پور
110,000
جایگاه احزاب در نظام جمهوری اسلامی ایران،نوروزی،پریکا
امید نوروزی؛ علی قانعی؛ یونس اسدی مقدم
160,000
پلیمرهای هوشمند در بیوجداسازی،احمدپناهی،پریکا
همایون احمدپناهی؛ نسیم بایمانی؛ هانیه سادات اعلائی
130,000
کاربرد Amos در مدل سازی معادلات ساختاری،صفاکیش،پریکا
مهدی کلانتری؛ محمد سعید صفاکیش
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه