ناشر: خط اول مشهد
تعداد عنوان ها: 2
آشنایی با مهندسی برق،امین زاده،خط اول
حامد امین زاده؛ فرزانه شایق؛ جواد جوادی مقدم؛ مسعود هوشمند کفاشیان؛ محمد فهمیده اکبریان
70,000
مهندسی اینترنت،رضائی،خط اول
عباسعلی رضائی
190,000