ناشر: دانشگاه شهید مدنی،آذرباییجان
تعداد عنوان ها: 2
زیست شناسی گیاهی،دیلمقانی،د.شهیدمدنی آذرباییجان،تبریز
کمال الدین دیلمقانی؛ اندرو لک؛ نادر چاپارزاده؛ دیوید اوانس
200,000