ناشر: فدک ، تهران
تعداد عنوان ها: 40
راهنمای عملی حاکمیت پروژه ، طرح و پرتفلیو ، عظیمی ، فدک
گرشاسب خزائنی؛ کاوه عظیمی؛ علیرضا محمدی آقباش
180,000
تهویه صنعتی ، جعفری ، فدک
انجمن بهداشت صنعتی امریکا؛ محمدجواد جعفری
480,000
ارگونومی شغلی ، اصول و کاربرد ، طیاری ، فدک
فریبرز طیاری؛ جیمز اسمیت
490,000
بررسی 100 حادثه بزرگ ، متین ، فدک
امیرحسین متین؛ علیرضا رحمتی؛ بهزاد سرانجام؛ حسن محمدپور
170,000
هندبوک خلبانی و دانش هوانوردی ، اکبری ، فدک
جواد اکبری؛ مهرشاد علیپور؛ حسین هاشم زاده؛ محمد کرمی
420,000
راهنمای پایپینگ ، شروود ، یوسفی ، فدک
د.ر. شروود؛ د.ج. ویستانس
490,000
فولادسازی ، بینش ، فدک
مسعود بینش
270,000
چگونه یک مقاله ISI بنویسیم ، خسروی ، فدک
یحیی خسروی؛ نرمین حسن زاده رنگی
200,000
تجزیه و تحلیل مسائل سیستم های مخابراتی ، پروکیس ، مغربی ، فدک
جان پروکیس؛ سعید قاضی مغربی؛ مسعود صالحی؛ میثم امیراحمدی
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه