ناشر: فدک ، تهران
تعداد عنوان ها: 38
تحلیل اجزاء محدود مسائل مهندسی به کمک ABAQUS،معیری،فدک
حامد معیری؛ فریناز فروزش؛ محمد زمانی ثانی؛ آرزو امامی
850,000
راهنمای عملی حاکمیت پروژه ، طرح و پرتفلیو ، عظیمی ، فدک
گرشاسب خزائنی؛ کاوه عظیمی؛ علیرضا محمدی آقباش
180,000
تهویه صنعتی ، جعفری ، فدک
محمدجواد جعفری؛ انجمن بهداشت صنعتی امریکا
480,000
ارگونومی شغلی ، اصول و کاربرد ، طیاری ، فدک
فریبرز طیاری؛ جیمز اسمیت
490,000
بررسی 100 حادثه بزرگ ، متین ، فدک
امیرحسین متین؛ علیرضا رحمتی؛ بهزاد سرانجام؛ حسن محمدپور
170,000
هندبوک خلبانی و دانش هوانوردی ، اکبری ، فدک
جواد اکبری؛ مهرشاد علیپور؛ حسین هاشم زاده؛ محمد کرمی
420,000
راهنمای پایپینگ ، شروود ، یوسفی ، فدک
د.ر. شروود؛ د.ج. ویستانس
490,000
فولادسازی ، بینش ، فدک
مسعود بینش
270,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه