ناشر: دنیای اقتصاد تهران
تعداد عنوان ها: 3
چرا کشورها شکست می خورند،دارون عجم اوغلو،جبل عاملی،دنیای اقتصاد
پویا جبل عاملی؛ دارون عجم اوغلو؛ محمدرضا فرهادی پور؛ جیمز ای.رابینسون
350,000