ناشر: بهریار،دلیجان اصفهان
تعداد عنوان ها: 1
دانش و فناوری نانو الیاف پلیمری،صفی،بهریار اصفهان
سمیه صفی؛ آندر ادی؛ مقداد کمالی مقدم؛ آنتونی ال؛ مهدی صدرجهانی
98,000