ناشر: مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی، تهران
تعداد عنوان ها: 204
دوازده درس مرمت،محمدمرادی،مسکن شهرسازی
اصغر محمدمرادی؛ محمدحسن محب علی؛ آتس سا امیرکبیریان
200,000
مجموعه 19 : نماهای شیشه ای مقاوم در برابر زلزله ، رحیم زاده روفوئی
فیاض رحیم زاده روفوئی؛ نادر خواجه احمد عطاری؛ محمدرضا میرجلیلی
10,000
نشریه ت-625: شهرها و مصرف ، جین ، مشکینی
ابوالفضل مشکینی؛ مارک جین؛ نصرالدن الیاس زاده مقدم؛ اشرف راضی
45,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه