ناشر: جعفری ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
آناتومی بالینی سر و گردن ، اکبری ، جعفری
محمد اکبری؛ راگردی کاشانی؛ هدایت پور
228,000
نورو آناتومی ، اکبری ، جعفری
اکبری ف حسن زاده
159,000