ناشر: ��0��������������������������
تعداد عنوان ها: 35
آشنایی با فرآیندهای کانسارساز،نصر اصفهانی،د.آ.اصفهان
علی خان نصراصفهانی؛ عذرا جلالی
185,000
اصفهان شهر نور،شیرازی،د.آ.خوارسگان اصفهان
لیلا پهلوان زاده؛ باقر آیت الله زاده شیرازی
300,000
انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی،رهنما،د.آ.خوراسگان اصفهان
نادر رهنما؛ محمد جواد محمدی؛ بامشاد حکمت شعار طبری
110,000
تغذیه گیاه و کشت بدون خاک ،قهساره ، د.آ.اصفهان
احمد محمدی قهساره؛ نجمه صمدی
75,000
تمرینات قدرتی با کش،پیچ،رهنما،د.آ.خوراسگان اصفهان
نادر رهنما؛ فیل پیچ؛ سعیده خورسندی؛ تاد الن بکر
380,000
جست و جو در اینترنت(مفاهیم و روشها)،کشتی آرای،د.آ.خوراسگان اصفهان
نرگس کشتی آرای؛ شهرام شهبازی؛ علیرضا یوسفی
170,000
خانه های اصفهان،داراب دیبا،قاسمی سیچانی،د.آ.خوراسگان اصفهان
داراب دیبا؛ مریم قاسمی سیچانی؛ فیلیپ ریوالت؛ پروانه خیابانی؛ محمد مسعود؛ سرژسانتلی
320,000
راهنمای دامپزشکی در ورم پستان،صادق،د.آ.اصفهان
مجید محمد صادق؛ پیترا دموند سون؛ راجر بلوی؛ اکبر پیرستانی
24,000
فیزیولوژی گیاهی ،مرتضائی نژاد ، د.آ.اصفهان
فروغ مرتضائی نژاد؛ امیرطاهر شیرانی
150,000
گیاهان گوشتخوار کشت و پرورش،مارسل،مرتضایی نژاد،د.آ.اصفهان
فروغ مرتضایی نژاد؛ مارسال لیکافل؛ پریچهر دهقان
35,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه