ناشر: د0آزاد،خوراسگان
تعداد عنوان ها: 35
میوه کاری در مناطق معتدله،جعفرپور،د.آ.خوراسگان اصفهان
مهرداد جعفرپور؛ رامین بابادایی سامانی؛ مهرزاد هنرور
100,000
وسایل نقلیه مدرن الکتریکی ، هیبرید الکتریکی و پیل سوختی ، عباسیان ، د.آ.اصفهان
0 ؛ مهرداد احسانی علی عمادی یمین گائو؛ محمد علی عباسیان؛ روسول چراغی
250,000
مسجد جامع اصفهان ، جبل عاملی ف د.آ.اصفهان
عبدالله جبل عاملی؛ ائوجنیوگالدیری
395,000
انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی،رهنما،د.آ.خوراسگان اصفهان
نادر رهنما؛ محمد جواد محمدی؛ بامشاد حکمت شعار طبری
110,000
آشنایی با فرآیندهای کانسارساز،نصر اصفهانی،د.آ.اصفهان
0 ؛ علی خان نصراصفهانی؛ عذرا جلالی
185,000
جست و جو در اینترنت(مفاهیم و روشها)،کشتی آرای،د.آ.خوراسگان اصفهان
نرگس کشتی آرای؛ شهرام شهبازی؛ علیرضا یوسفی
170,000
تمرینات قدرتی با کش،پیچ،رهنما،د.آ.خوراسگان اصفهان
نادر رهنما؛ فیل پیچ؛ تاد الن بکر؛ سعیده خورسندی
380,000
فیزیولوژی گیاهی ،مرتضائی نژاد ، د.آ.اصفهان
فروغ مرتضائی نژاد؛ امیرطاهر شیرانی
150,000
مقدمه ای بر اکتشاف ذخایر معدنی،نصراصفهانی،د.آ.خوراسگان
چارلز جی.مون؛ علی خان نصراصفهانی؛ آنتونی ام.ایوانز؛ عذرا جلالی؛ مایکل ک.جی.واتلی
160,000
تغذیه گیاه و کشت بدون خاک ،قهساره ، د.آ.اصفهان
0 ؛ احمد محمدی قهساره؛ نجمه صمدی
75,000
خانه های اصفهان،داراب دیبا،قاسمی سیچانی،د.آ.خوراسگان اصفهان
مریم قاسمی سیچانی؛ داراب دیبا؛ فیلیپ ریوالت؛ پروانه خیابانی؛ سرژسانتلی ؛ محمد مسعود
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه