ناشر: علم و فرهنگ ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
فلسفه حسابرسی،یگانه،علمی فرهنگی
0 ؛ یحیی حساس یگانه
200,000