ناشر: سخنوران ، تهران
تعداد عنوان ها: 34
اعتیاد به مواد مخدر و خانواده ها،مارینابارنارد،ایروانی،سخنوران
مارینا بارنارد؛ محمدرضا ایروانی؛ یگانه یاوری؛ فرزانه حیدری
110,000
مشاوره با کودکان،نوجوانان و خانواده ها،جان شاری،ایروانی،سخنوران
محمدرضا ایروانی محمدآبادی؛ جان شاری؛ لادن آذرنوش؛ صدیقه شیروانی بروجنی
120,000
نانو کاتالیست،همدانیان،سخنوران
مسعود همدانیان؛ علی ماجدی؛ زینب فرشته
110,000
مددکاری اجتماعی؛حمایت از زنان،ایروانی،سخنوران
محمدرضا ایروانی؛ رویا زمانی؛ اکرم فخری فخرامینی
95,000
نانو کامپوزیت های فلز-پلیمر،نیکولایس،ابراهیمی اصل،سخنوران
سعیده ابراهیمی اصل؛ لوئجی نیکولایس؛ ژیان فرانکو کاروتنوتو؛ ارسطو افتخاری
110,000
روش های جداسازی ، قریشی ، سخنوران
مهدی قریشی؛ مهشید گلستانه
95,000
نامه ی نامی ، نامی اصفهانی ، کردافشاری ، سخنوران
محمد صدق نامی اصفهانی؛ راویه کرد افشاری؛ وجیهه کرم پسندی؛ نسرین رستمی تهرانی
190,000
فناوری شبیه سازی انسانی ،خانی جزئی ، سخنوران
جمال خانی جزئی؛ مریم علیجانی؛ لیلیا نیکویی نژاد
80,000
پنجاه نگاه برتر در زمینه کامیابی ، باتلر ، رحیمی ، سخنوران
علی رحیمی؛ تام باتلر بودان؛ لیلا تقوی
79,000
مبانی اجتماعی تعاون ، نیازی ، سخنوران
محسن نیازی؛ محمد کارکنان نصرآبادی
65,000
اندازه گیری سرمایه اجتماعی ، نیازی ، سخنوران
محسن نیازی؛ محمد رئوف معینی؛ محمد کارکنان نصرآبادی
57,000
مدیریت اخلاق دو قطبی ، دبلیو.اتو،صدوقی ، سخنوران
مجید صدوقی؛ مایکل دبلیو . اتو
65,000
اصول و کاربردهای نانو مواد ،گوئو ، شکوه فر ،سخنوران
علی شکوه فر؛ چن گوئو؛ لی تان؛ مرتضی قدیمی
120,000
راهنمای عملی داده پردازی زیستی و پروژه های ژنوم،ملبوبی،سخنوران
محمدعلی ملبوبی؛ امیر فیضی؛ تهمینه لهراسبی
100,000
جامعه شناسی سالمندی ، نیازی ، سخنوران
محسن نیازی اسداله بابایی فرد
53,000
اصول براده برداری ، آرزو ، سخنوران
بهروز آرزو؛ مصطفی علوی
49,000
تشریفات ، شایان فخر ، سخنوران
محمدعلی شایان فخر؛ جهانگیر بخشی
49,000
جامعه شناسی طلاق ،نیازی ، سخنوران
محسن نیازی؛ فریبرز صدیقی ارفعی
45,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه