ناشر: فرهنگ جاوید ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
در باب تاریخ اندیشه ، میشل ،حسنی ، فرهنگ جاوید
محسن حسنی؛ رمون آرون؛ میشل فوکو
50,000
تحلیل سیاسی مدرن ، رابرت دال ، مشیرزاده ،فرهنگ جاوید
حمیرا مشیرزاده؛ رابرت دال؛ بروس استاین بریکنر
128,000
سقراط هایی از گونه دیگر ، جابری، فرهنگ جاوید
محمد آل مهدی؛ محمد عابد جابری
85,000
ساده شناسی جوینر ، جاوید ، فرهنگ جاوید
مارک جوینر؛ مهدی جاوید
90,000
اندیشه ی یونگ ، بیلسکر ، پاینده، فرهنگ جاوید
حسین پاینده؛ ریچارد بیلسکر
65,000