ناشر: جهاددانشگاهی خوارزمی ، تهران
تعداد عنوان ها: 69
آلودگی محیط زیست (هوا،آب،خاک،پسماند) ، عراقی ، جهادخوارزمی
محمد طلائیان عراقی؛ سمیه محمدیان؛ مارال احدی
150,000
مبانی شیمی معدنی 3 ، آقابزرگ ، جهادخوارزمی
حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ مریم دقیقی اصلی؛ شبنم ششمانی
250,000
ذن ، نیروی حیات بخش گروه ، شاهنوش فروشانی، جهاد خوارزمی
امیرحسین شاهنوش فروشانی؛ دیل هانتر؛ آن بیلی؛ شیوا فرمانی شهرضا؛ بیل تیلور؛ افشین فیروزمنش
100,000
تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو،ساروم،عظیمی،جهادخوارزمی
افسر علیزاده عظیمی؛ سی اچ ساروم؛ جی . جی لگوسکی
120,000
شیمی معدنی2 ج1،آقابزرگ،جهادخوارزمی
حسین آقابزرگ؛ شهره نفیسی؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ محمد یوسفی
200,000
مبانی شیمی معدنی1،آقا بزرگ،جهادخوارزمی
حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ
350,000
بایسته های گاو شیری،ناصریان،جهادخوارزمی
عباسعلی ناصریان؛ رضا کریمی؛ میترا مزینانی؛ امیر مختارپور
170,000
مبانی شیمی معدنی2،آقا بزرگ،جهادخوارزمی
حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ شبنم ششمانی؛ مریم دقیقی اصلی
200,000
شیمی معدنی2 ج2،آقابزرگ،جهادخوارزمی
حسین آقابزرگ؛ حمیدرضاآقابزرگ
200,000
اقتصاد فضا،منافی آذر،جهادخوارزمی
رضا منافی آذر؛ حمید جلالیان
175,000
درآمدی بر پراکنده رویی(خزش)شهری،مشکینی،جهادخوارزمی
ابوالفضل مشکینی؛ احمد زنگانه؛ حافظ مهدنژاد
150,000
روشهای آماری بررسی کنش افتراقی،گرامی پور،جهاد خوارزمی
مسعود گرامی پور؛ محمدرضا فلسفی نژاد
40,000
رهبری در فرهنگ تغییر،مایکل فولان،آراسته،جهادخوارزمی
مایکل فولان؛ حمیدرضا آراسته؛ معصومه لبانی مطلق
75,000
تدریس در جهت پرورش هوش موفق،استرنبرگ،چراغی،جهادخوارزمی
فرشته چراغی؛ رابرت استرنبرگ؛ افسانه عبیدی زادگان؛ النا گریگورنکو؛ خدیجه فولادوند
60,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه