ناشر: آگه تهران
تعداد عنوان ها: 15
در اقلیم روشنایی،شفیعی کدکنی،آگه
محمدرضا شفیعی کدکنی؛ حکیم سنائی غزنوی
200,000
درس هایی از جامعه شناسی پی یر بوردیو،جهانگیری،آگه
پاتریس بون ویتز؛ جهانگیر جهانگیری؛ حسن پورسفیر
120,000
شور آزادی ، بنژامن ، احمدی ، آگه
بنژامن کنستان؛ عبدالوهاب احمد ی
80,000
فلسفه علوم اجتماعی(بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی)،تد،مسمی پرست ، آگه
شهناز مسمی پرست؛ تد بنتون و یان کرایب؛ محمود متحد
240,000
مبانی جامعه شناسی سیاسی،نیک گهر،آگه
ژان.ایو دورماگن؛ عبدالحسین نیک گهر؛ دانیل موشار
220,000
مدرنیته ی سیاسی ، موریس ، احمدی ، آگه
عبدالوهاب احمدی؛ موریس باربیه
170,000