ناشر: نشر دانشگاهی کیان ، تهران
تعداد عنوان ها: 48
آموزش گام به گام MS Projeect 2013) MSP 2013)سبزه پرور،نشرکیان
مجید سبزه پرور؛ یاشار نورپور؛ فرشاد سعیدی
225,000
برنامه ریزی و زمانبندی تولید با رویکردالگوریتمهای فراابتکاری،شهسواری،کیان
ناصر شهسواری؛ مجتبی کاظمی؛ حامداسدی ؛ عظیم حیدری
44,000
برنامه های کاربردی بینایی ماشین با OPENCV2،شعبانی نیا،نشرکیان
الهام شعبانی نیا؛ رابرت لاگنیه؛ علیرضا سخندان
150,000
تشریح کامل مسائل تحلیل سازه ها ج1، بهرامی جوین ، نشر کیان
احسان بهرامی جوین؛ محمد قانعی زاده
165,000
تشریح مسایل طراحی اجزا ماشین جلد(1و2)،شیگلی،کیانوش،دانشگاهی کیان
احمد کیانوش؛ شیگلی ؛ ابوذر ملکیان؛ مجتبی شایسته
250,000
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ، امیری ، نشرکیان
مقصود امیری؛ احمد دارستانی فراهانی
220,000
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد ، سیم چی ، کیان
عبدالرضا سیم چی؛ خدیجه خدرلو؛ مسعود وصالی ناصح
130,000
شبکه های کامپیوتری رویکرد کل به جزء ج1،کروز،آنالویی،و6،نشردانشگاهی کیان
مرتضی آنالویی؛ جیمز اف.کروز؛ مریم شیرمحمدی؛ کیت دبلیو راس
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه