ناشر: بهتا پژوهش ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 102
برنامه نویسی عملی #c سی شارپ،افشانی،بهتاپژوهش
جمشید افشانی؛ امین عنایتی؛ مولود نقره آبادی
80,000
مالیه عمومی ، ستوده نیا ، بهتاپژوهش
سلمان ستوده نیا؛ مریم تهمتنی
120,000
گیاهان مناطق گرمسیری(محصولات ریشه ای)،ابراهیم پور،بهتاپژوهش
لوبو ونسان؛ فرشاد ابراهیم پور؛ ژاله خوشخو؛ منیره رحیمی
80,000
تکنولوژی و مواد روسازی آسفالتی ج1،طباطبایی،بهتاپژوهش
عباس طباطبایی؛ نیما کفاشان؛ محمد امین صراف
200,000
تنوع زیستی در کشاورزی ، ابراهیم پور ، بهتاپژوهش
فرشاد ابراهیم پور؛ کانایان ؛ فاطمه نورکی؛ حسین رحمانی؛ خالد عیدی زاده
280,000
پرورش شخصیت با شطرنج،بزرگیانوف،منصوری،بهتاپژوهش
مسعود منصوری؛ رومن بزرگیانوف
80,000
آب در ساختمان جاده ج1:جریان زهکشی و اثرات،داوسون،طباطبایی،بهتاپژوهش
عباس طباطبایی؛ ا.آر.داوسون ؛ علیرضا راعی عزآبادی
200,000
محاسبات عددی و کاربرد آن،مصلی نژاد،بهتاپژوهش
احسان مصلی نژاد؛ سهیلا جوکار
125,000
پرخوران ها،فیاض،بهتاپژوهش
علی دادرس فیاض
55,000
چرا نمی توانم نه بگویم،بهرام پور،بهتاپژوهش
مهدی بهرام پور؛ مجتبی طغیانی
60,000
آمریکا از درون،جانسون،پرکار،بهتاپژوهش
محمدعلی مهدوی؛ چالمرز جانسون
250,000
منبع جامع پرستاری بهداشت روان 1،رهبری،بهتاپژوهش
شهروز رهبری؛ ملیحه آدینه فتح آبادی
100,000
اصول طراحی حرفه ای روشنایی راه ها،تیغ تیز،بهتاپژوهش
لیلیا تیغ تیز؛ نیلوفر بهادری؛ محمدهاشمی
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه