ناشر: بهتا پژوهش ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 98
New Reading ، حسام ، بهتاپژوهش
مرتضی حسام
100,000
آب در ساختمان جاده ج1:جریان زهکشی و اثرات،داوسون،طباطبایی،بهتاپژوهش
عباس طباطبایی؛ ا.آر.داوسون ؛ علیرضا راعی عزآبادی
200,000
آزمایشگاه شیمی مواد غذایی ، آقامیرزایی ، بهتاپژوهش
مصطفی آقامیرزایی؛ انور پارسایی؛ شهرام محمدی
63,000
آزمون دکتری مروری بر طرح و آزمایش های کشاورزی،محمدی،بهتاپژوهش
علیرضا سید محمدی؛ صفورا کیانی؛ نسرین سادات سید محمدی
130,000
اسامی علمی و پراکنش گیاهان دارویی ایران ، زینلی ، بهتاپژوهش
حسین زینلی؛ ملیحه نصیری ده سرخی؛ مرضیه محمدخانی؛ حمیدرضا راست قلم
57,000
آشنایی با احتمال و نظریه ی توزیع ها ج1،برهانی حقیقی،بهتاپژوهش
عبدالرسول برهانی حقیقی؛ احمد پارسیان؛ سلطان محمد صدوقی الوندی؛ سیدنظام الدین احمد کرمانی؛ عزت کرمانی
150,000
آشنایی با احتمال و نظریه ی توزیع ها ج2،برهانی حقیقی،بهتاپژوهش
عبدالرسول برهانی حقیقی؛ احمد پارسیان؛ سلطان محمد صدوقی الوندی؛ سیدنظام الدین احمد کرمانی؛ عزت کرمانی
150,000
اصول طراحی بانک اطلاعاتی ، قاضی نیا ، بهتاپژوهش
محمد قاضی نیا؛ زهرا پیر مرادیان
80,000
اصول طراحی حرفه ای روشنایی راه ها،تیغ تیز،بهتاپژوهش
لیلیا تیغ تیز؛ نیلوفر بهادری؛ محمدهاشمی
200,000
اصول و مبانی پرورش ماهی در مزارع برنج ، موحدی دهنوی ، بهتاپژوهش
محسن موحدی دهنوی؛ محمد عظیمی گندمانی؛ مصطفی علی نقی زاده؛ حسین دهقانی ناژوانی و اصغر مطلبی کربکندی
70,000
اقتصاد و ریاضی،مصلی نژاد،بهتا پژوهش
احسان مصلی نژاد؛ سلمان ستوده نیا
65,000
آمریکا از درون،جانسون،پرکار،بهتاپژوهش
محمدعلی مهدوی؛ چالمرز جانسون
250,000
آمیلوئید و پریون،قدمی،بهتاپژوهش
ابوالقاسم قدمی؛ خیرالله یاری؛ سیروس قبادی
54,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه