ناشر: علمی حسینی
تعداد عنوان ها: 2
مواد مهندسی ، خواص و کاربرد های فلزات و آلیاژها، خسروی، علمی حسینی
سیدرضا علمی حسینی؛ سی پی شارما؛ حامد خسروس
60,000