ناشر: دانش بنیان
تعداد عنوان ها: 11
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات،قمی،دانش بنیان
عین الله جعفرنژاد قمی؛ فاطمه جعفرنژاد قمی
250,000
دیباچه ای تاریخی بر نقد و نظریه ی ادبی مدرن ، حبیب ، گنجی،دانش بنیان
فرناز گنجی؛ ام.ای.آر.حبیب ؛ محمدباقر اسمعیل پور
180,000
آموزش تصویری ویندوز windowse 8 ، ساسینسکی ، قمی،دانش بنیان
فاطمه جعفرنژادقمی؛ باری ساسینسکی
140,000
آموزش تصویری EXCEL2010 اکسل 2010،کرونان ، قمی،دانش بنیان
فاطمه جعفرنژاد قمی؛ جان کرونان
80,000
920458
فاطمه جعفرنژاد قمی؛ مایک وودریج
90,000
آموزش تصویری فتوشاپ CS5،وودریچ،فاطمه قمی،دانش بنیان
فاطمه جعفرنژاد قمی؛ مایک. وودریج
120,000
920459
ملیحسا باقریان؛ ادوین وایز
70,000