ناشر: ستایش ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
چاه آزمایی ، قاسم زرگر ، آسوده،جان لی،امیری
دبلیو جان لی؛ زرگر ؛ آسوده امیری
120,000
خواص سیالات مخازن هیدروکربوری ، پردل امیری ، کلانتری
پردل ؛ ولیام مکین؛ امیری ؛ کلانتری
168,000