ناشر: انتشارات پژوهشی تراب
تعداد عنوان ها: 3
روش پیش اختلاط،شاه نظری،پژوهشی تراب
حبیب شاه نظری؛ حسین صالح زاده
30,000
روش سبک سازی خاک،سوشیدا،صالح زاده،تراب
تاکاشی سوشیدا؛ حسین صالح زاده؛ کازوهیکو اگاشیارا؛ مسعود جیلانچی
30,000
مکانیک خاک ، اتکینسون،صالح زاده
حسین صالح زاده؛ جی اچ اتکینسون؛ پی ال برانزبی
200,000