ناشر: دانشگاه آزاد ، خوراسگان
تعداد عنوان ها: 35
پرورش قارچ دکمه ای ج5،یوسفی،د.آ.خوراسگان اصفهان
محسن یوسفی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی؛ علیرضا جلالی زند
550,000
پرورش قارچ دکمه ای ج2،یوسفی،د.آ.خوراسگان اصفهان
محسن یوسفی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی
470,000
پرورش قارچ دکمه ای ج3،یوسفی،د.آ.خوراسگان اصفهان
محسن یوسفی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی
570,000
پرورش قارچ دکمه ای ج4،یوسفی،د.آ.خوراسگان اصفهان
محسن یوسفی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی
370,000
محاسبات کمی در علوم خاک،تامپسون،عسگری،د.آ.خوراسگان
مارک اس.کوین؛ کامران عسگری؛ جیمز ای.تامپسون؛ یاسر استواری؛ مهدی نادری خوراسگانی
160,000
پرورش قارچ دکمه ای ج6،یوسفی،د.آ.خوراسگان اصفهان
محسن یوسفی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی
470,000
حسابداری مالی1:(سطح میانی)،صبوری،د.آ.خوراسگان
مصطفی صبوری؛ محمد علیمرادی
240,000
جغرافیای سیاسی اروپا،مظاهری،د.آ.خوراسگان
محمدمهدی مظاهری؛ اعظم ملایی؛ مجید کافی
220,000
روان شناسی اجتماعی کاربردی،آتش پور،د.آ.خوارسگان اصفهان
حمید آتش پور؛ احسان کاظمی؛ حامد شاهنگی؛ مجید علی قاسمی؛ تورج محمدزاده؛ فاطمه طباطبایی نژاد
260,000
معماری و اوتیسم،مجاهدی،د.آ.خوارسگان اصفهان
هاجر مجاهدی؛ مریم قاسمی سیچانی؛ الهام فروزنده؛ منصوره بهرامی پور
150,000
معرفی هورمانهای گیاهی،مرتضایی نژاد،د.آ.خوراسگان اصفهان
فروغ مرتضایی نژاد؛ مهتاب اصفهانی زاده حسین پور
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه