ناشر: پشتون ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
راهنمای کاربردی طراحی داخلی2:دیوارها،سفق و کف،گیلیت،صحراگرد،پشتون
مری گیلیت؛ علی رضا صحراگرد؛ ارمیا دوالریاستین
155,000
بیست بنا که هر معماری باید بشناسد،آنوین،حبیبی،پشتون
مسعود حبیبی؛ سیمون آنوین؛ حسین محمدرسولی
235,000
مبانی تصویر سازی،زیگن،رحمانیان،پشتون
شهره رحمانیان؛ لارنس زیگن
385,000
رنگ در دکوراسیون و طراحی داخلی،لوید،سالمی،پشتون
فرزانه سالمی؛ جوانا کاپستیک؛ مریل لوید
255,000
راهنمای کاربردی طراحی داخلی1:اصول و مبانی،گیلیت،صحراگرد،پشتون
مری گیلیت؛ علی رضا صحراگرد؛ ارمیا دوالریاستین
185,000
معماری با شیشه،اورگرین،حسینی نسب،پشتون
پونه حسینی نسب؛ اورگرین
250,000
بزرگان گرافیک در قرن بیست و یک،شارلوت،محمدی،پشتون
مهرداد محمدی؛ شارلوت و پیتر فیل
200,000