ناشر: دانشکده منابع طبیعی گرگان
تعداد عنوان ها: 11
مجموعه قوانین و مقررات شیلات ایران ، عادلی
افشین عادلی؛ رضا عباسپور نادری
140,000
کاربرد نرم افزار EXCEL در مهندسی صنایع غذایی،جعفری ، منابع طبیعی گرگان
مهدی جعفری؛ فرهاد گراوند؛ محمد مزیدی؛ علی میرعرب
125,000
عملیات فرآوری در صنایع غذایی ، جعفری،منابع طبیعی گرگان
مهدی جعفری؛ مهران اعلمی؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک
82,000
روغن ها و چربی ها در صنایع غذایی ، استون،جعفری،منابع طبیعی گرگان
فرانک گان استون؛ مهدی جعفری؛ طاهره قانعی زارع
40,000
کارخانه های محصولات غذایی سنتی ایران،جعفری،منابع طبیعی گرگان
مهدی جعفری؛ الهه اشراقی؛ الهام اسدپور
66,000
راهنمای جامع کنترل کیفیت گندم،آرد و نان،جعفری،منابع طبیعی گرگان
سید مهدی جعفری؛ کیانا پورمحمدی؛ الهام اسدپور
80,000
مالت تکنولوژی تولید،کاربردها و کنترل کیفیت ، مقصودلو،د منابع طبیعی گرگان
یحیی مقصودلو؛ محبوبه کشیری؛ نرجس آقاجانی؛ امیر دارائی گرمه خانی
36,000
میوه های گرمسیری ، ناکاسون ، احمدی خواه، د.منابع طبیعی گرگان
اچ وای ناکاسون؛ اسدالله احمدی خواه؛ ار ای پائول؛ لیلا نیری پسند
70,000