ناشر: انتشارات کلهر ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
روند معماری داخلی،بهمنش،کلهر
آزاد بهمنش؛ مرتضی صدیق
300,000
ساختمان های سبز(راهنمای معماران پایدار،مایکل بور،اخترکاوان،کلهر
مایکل بور؛ مهدی اخترکاوان؛ سلوا فلاحی؛ پیتر موسل؛ مونا محتاج؛ مایکل سکوآرز
240,000
شیت آرایی:پروژه های معماری 1،صدیق،کلهر
میثم صدیق؛ سعید صیفی
380,000