ناشر: انتشارات کلهر ، تهران
تعداد عنوان ها: 14
Ps فتوشاپ در معماری،اسکندری،صدیق،کلهر
منیژه اسکندری؛ میثم صدیق؛ مرتضی صدیق
290,000
آب و رنگ-آموزش راندو معماری1،صدیق،کلهر
منیژه اسکندری؛ مرتضی صدیق؛ میثم صدیق
140,000
روند معماری داخلی،بهمنش،کلهر
آزاد بهمنش؛ مرتضی صدیق
300,000
ساختمان های سبز(راهنمای معماران پایدار،مایکل بور،اخترکاوان،کلهر
مهدی اخترکاوان؛ مایکل بور؛ سلوا فلاحی؛ پیتر موسل؛ مایکل سکوآرز؛ مونا محتاج
240,000
شیت آرایی:پروژه های معماری 1،صدیق،کلهر
میثم صدیق؛ سعید صیفی
380,000