ناشر: اندیشه های گوهر بار ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
مدیریت بازاریابی بین الملل (در هزاره سوم) ، میرابی
وحیدرضا میرابی؛ سهیل سرمدسعیدی
27,000