ناشر: سپهر دانش ، همدان
تعداد عنوان ها: 7
تغییر و تحول خدمات کتابداران و اطلاع رسانی پزشکی در نظام سلامت،اشرفی ریزی،سپهردانش
حسن اشرفی یزدی؛ نیلوفر هدهدی نژاد؛ لیلا شهرزادی؛ محمدرضا سلیمانی
150,000
پیروزی با رهبری کتابخانه،کریستی،سپهردانش
کریستی ای.اولسن؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ حسین اصغرنژاد؛ پائولا م.سینگر؛ رضا بصیریان جهرمی؛ منصور کوهی رستمی؛ احسان گرایی
150,000
مجموعه قوانین و حریم ها ، بهراملو ، سپهردانش
محمدرضا بهراملو؛ علی حیدر مهرابی
330,000
کتابخانه های دانشگاهی و محیط های یادگیری دیجیتال،پنی دیل،فلاح،سپهردانش
مریم فلاح؛ پنی دیل؛ جیل بیرد؛ فائزه دلقندی؛ مت هولند؛ شهلا رضوانی
200,000
مجموعه سوالات تالیفی رابطه آب ، خاک ، گیاه ، قهرودی،سپهر همدان
اسماعیل مکاری قهرودی؛ فرزانه قائمی زاده
80,000