ناشر: پاپلی ، مشهد
تعداد عنوان ها: 48
برنامه ریزی شهرهای خاورمیانه،الششتاوی،حاتمی نژاد،پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ یاسر الششتاوی؛ رامین ساعد موچشی
180,000
بناهای سبز مداخله ای در مسکن اجتماعی،گوپتا،میرسیدی،پاپلی
محمد میرسیدی؛ راجات گوپتا؛ اکرم شهیدی
160,000
تعاریف،اصول و معیارهای شهرسازی نوین،دوانی،پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ آندره دوانی؛ پریسا روشنی؛ الیزابت پلاتر زیبرک؛ علیرضا حسنی
150,000
تغییر اقلیم:علل،اثرات و راه حل ها،خزانه داری،پاپلی
لیلی خزانه داری؛ جان تی. هاردی؛ منصوره کوهی؛ شهزاد قندهاری؛ مهدی آسیائی
150,000
خاطرات شازده حمام جلد 1 و 2 ، پاپلی یزدی
محمدحسین پاپلی یزدی
90,000
درآمدی بر آینده پژوهی،فرهنگستان علوم،پاپلی
مرکز مطالعات فرهنگستان علوم
250,000
دستیابی به رشد هوشمند شهری ج1،زنگنه شهرکی،پاپلی
سعید زنگنه شهرکی؛ انجمن بین المللی مدیریت شهری/روستایی و شبکه رشد هوشمند شهری آمریکا
190,000
دستورالعمل ارزیابی لرزه ای ، محمودزاده
امیر محمودزاده؛ سعید مسکین نواز
36,000
سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری،حاتمی نژاد،پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ مسلم ضرغام فرد؛ امیرحسین خادمی؛ محمد میرسیدی
175,000
سیاست و فضا ، حافظ نیا ، پاپلی
محمدرضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ مصطفی قادری حاجت
150,000
سیاست و فضا ، حافظ نیا ، پاپلی
حافظ نیا؛ محمدرضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ مصطفی قادری حاجت
125,000
سیاست و فضا ، حافظ نیا ، پاپلی
حافظ نیا؛ محمدرضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ مصطفی قادری حاجت
125,000
سفرنامه ی آب ها ، برشان
محمد برشان
80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه