ناشر: گپ ، رشت
تعداد عنوان ها: 2
بانکداری اسلامی ، جمشیدی
سعید جمشیدی
85,000
زمینه روانشناسی هیلگارد و اتکینسون،اسمیت،ساعتچی،و15،گپ
محمود ساعتچی؛ ادوارد اسمیت؛ سوزان نولن هوکسما؛ محمود بهزاد؛ پروین کدیور؛ باربارا فریدریکسون
270,000