ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد عنوان ها: 21
ارزیابی تکنولوژی در شرکت های کوچک و متوسط،رناسی،س.مدیریت
فاطمه رناسی؛ رضا حجازی؛ مسعود بینش
38,000
از میل به تغییر تا لذت تحقق آن،رضوی،س.مدیریت
الهه رضوی؛ فرانسوا زکوریلسکی؛ بیلیار
140,000
استاندارد مدیریت پرتفولیو،فرزدی،س.مدیریت
فرین فرزدی؛ کیان قدکساز
22,000
پژوهشنامه 12 مدیریت آموزشی ، مقیمی
سیدمحمد مقیمی؛ مجید رمضان
80,000
پژوهشنامه 9 مدیریت صنعتی ، مقیمی،س.مدیریت
سیدمحمد مقیمی؛ مجید رمضان
105,000
راهنمای جامع سازمان استراتژی محور،بختیاری،س.مدیریت
پرویز بختیاری؛ جمشید آریاداد(اصغری)
65,000
راهنمای جیبی مدریران برای هوش هیجانی،استرت،فتحعلی خانی،س.مدیریت
مونا فتحعلی خانی؛ امیلی استرت؛ هومن اهرامی
45,000
سازمان استراتژی محور،رابرت کاپلان،بختیاری،سازمان مدیریت
پرویز بختیاری؛ رابرت اس.کاپلان؛ دیوید پی.نورتون
200,000
متدولوژی توسعه سیستم مهای اطلاعاتی،س.مدیریت صنعتی
شرکت ا.اف.فرگوسن و سازمان مدیریت صنعتی
32,000
مصاحبه گری و استخدام موفقیت آمیز،خانقایی،س.مدیریت
راب یئونگ؛ غلامحسین خانقایی
100,000