ناشر: پارسیا ، تهران
تعداد عنوان ها: 29
آموزش کاربردی شبیه سازی سیستم های قدرت در PS CAD،نظام محله،پارسیا
مجتبی نظام محله؛ امیرحسین عباسی؛ امید صفرزاده
190,000
آناتومی و فیزیولوژی در مهندسی پزشکی ، پیش بین ، پارسیا
محمد علی پیش بین؛ امین باصری؛ افسانه یاوری؛ شیرین منافی؛ حسنا راست کردار
230,000
تهیه طرح های توجیهی گردشگری،میربد،پارسیا
مجید میربد؛ محمدرضا مهرجو؛ محمدحسینی
120,000
قوانین نوسازی و تملک ، عظیمی ، پارسیا
محمدعظیمی آقداش؛ مجید رهبر شیربازو
40,000
قوانین و مقررات پروژه های عمرانی ، عظیمی ، پارسیا
محمدعظیمی آقداش؛ نادر بقایی مهر
110,000
کتاب جامع آمادگی برای آزمونهای ارشد و استخدامی و دکتری مهندسی شیمی 1،ارجمند،پارسیا
هادی سیدین؛ زهرا ایزک مهری؛ آرزو فتح آبادی؛ مهدی ارجمند؛ یزدیان ؛ فتح الله پورفیاض
870,000
مرجع کامل مدیریت دانش،هلس اپل،موسوی،نوآور
جلال موسوی؛ ابوذر گرائلی ملک خیلی؛ احمدحسینی مونس
330,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه