ناشر: پارسیا ، تهران
تعداد عنوان ها: 32
مناقصات طرح های عمرانی و غیرعمرانی،عظیمی،پارسیا
محمدعظیمی آقداش؛ مرتضی آبدار بخشایش
120,000
تهیه طرح های توجیهی گردشگری،میربد،پارسیا
مجید میربد؛ محمدرضا مهرجو؛ محمدحسینی
120,000
آناتومی و فیزیولوژی در مهندسی پزشکی ، پیش بین ، پارسیا
محمد علی پیش بین؛ امین باصری؛ افسانه یاوری؛ شیرین منافی؛ حسنا راست کردار
230,000
قوانین نوسازی و تملک ، عظیمی ، پارسیا
محمدعظیمی آقداش؛ مجید رهبر شیربازو
40,000
مرجع کامل مدیریت دانش،هلس اپل،موسوی،نوآور
جلال موسوی؛ ابوذر گرائلی ملک خیلی؛ احمدحسینی مونس
330,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه