ناشر: آراه،(خانم صادقی زرینی) تهران
تعداد عنوان ها: 61
ارشد MBA (تخصصی) ، وحیدپور ، آراه
بهاره وحید پور؛ آزاده نادعلی؛ حیدرترجمان
320,000
ارشد مدیریت اجرایی،کیانی،آراه
گلوریا کیانی؛ بهاره وحید پور؛ نیر وهاب پور؛ پروین جعفری؛ لیلی صادقی زرینی
320,000
استخدامی آموزش و پرورش،صادقی،آراه
گروه مولفان معصومه صادقی
430,000
استخدامی بانک ها(دولتی و خصوصی)،وهاب پور،آراه
گروه مولفان؛ نیر وهاب پور
400,000
استخدامی نیروهای مسلح،شم آبادی،آراه
ابوالقاسم شم آبادی؛ معصومه صادقی
300,000
حل مسائل آشنایی با اپتیک،پدروتی،عدالت خواه،آراه
مائده عدالت خواه؛ روزبه ثنائی
230,000
حل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته ج2،کرویت سیگ،عدالت خواه،و8،آراه
مائده عدالت خواه؛ اروین کرویت سیگ؛ نوید نمازی فرد؛ روزبه ثنائی
295,000
دکتری استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی دکتری(علوم انسانی)،وهاب پور،آراه
گروه مولفان به سرپرستی لیلی صادقی زرینی؛ نیر وهاب پور؛ بهاره وحیدپور
330,000
دکتری دروس تخصصی و مشترک مدیریت،وهاب پور،آراه
گروه مولفان به سرپرستی نیر وهاب پور
310,000
دکتری مجموعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ج1،آزادی،آراه
زیور آزادی؛ یوسف بهرامی؛ مریم اسمعیلی؛ مریم رفیعیان
460,000
دکتری مجموعه روان شناسی ج2،تقوی،آراه
گروه مولفان با مدیریت جود تقوی سوره برق
320,000
دکتری مجموعه مدیریت آموزشی ج2،نریمانی،آراه
محمدشریفی ؛ صدق صیادی؛ آمنه نریمانی؛ نصرت الله منتظری
380,000
دکتری مجموعه مدیریت آموزشی،نریمانی،آراه
گروه مولفان به سرپرستی آمنه نریمانی؛ محمد شریفی؛ صادق صیادی
295,000
دکتری مجموعه مدیریت دولتی ج1،وهاب پور،آراه
گروه مولفان با مدیریت وهاب پور
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه