ناشر: آراه،(خانم صادقی زرینی) تهران
تعداد عنوان ها: 77
ارشد MBA (تخصصی) ، وحیدپور ، آراه
بهاره وحید پور؛ آزاده نادعلی؛ حیدرترجمان
320,000
ارشد دروس عمومی و مشترک مدیریت،وهاب پور،آراه
گروه مولفان به سرپرستی وهاب پور
320,000
ارشد روان شناسی بالینی،توکلی،آراه
عل توکلی بنیزی؛ مریم جلالی؛ بهناز جوانشیری؛ جواد تقوی سوره برق
460,000
ارشد روان شناسی عمومی،جلالی،آراه
مریم جلالی؛ علی توکلی بنیزی؛ بهناز جوانشیری؛ احترام عباس زاده؛ جواد تقوی سوره برق
320,000
ارشد علوم تربیتی1،مجیدی،آراه
داود مجیدی؛ احترام عباس زاده
450,000
ارشد مجموعه مشاوره ، منتظری، آراه
نصرت الله منتظری
390,000
ارشد مدیریت اجرایی،کیانی،آراه
گلوریا کیانی؛ بهاره وحید پور؛ نیر وهاب پور؛ پروین جعفری؛ لیلی صادقی زرینی
320,000
ارشد مدیریت بازرگانی،وهاب پور،آراه
نیر وهاب پور؛ بهاره وحیدپور؛ آزاده نادعلی؛ حیدر ترجمان
330,000
آزمونهای استخدامی و اطلاعات عمومی،صادقی،آراه
گروه مولفان معصومه صادقی
450,000
استخدامی آموزش و پرورش،صادقی،آراه
گروه مولفان معصومه صادقی
430,000
استخدامی بانک ها(دولتی و خصوصی)،وهاب پور،آراه
گروه مولفان؛ نیر وهاب پور
400,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه