ناشر: مقصودی ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
مهندسی روشنایی راهنمای تصویری ، کاربردی و سریع ، تازه محله
کاوه احمدیان تازه محله؛ کارل - هاینتس تسیزنیس؛ رامین کابلی؛ فرانک لیندموت؛ پاول و . اشمیتس
90,000