ناشر: اهورا ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
درسنامه اصول شناخت گوشت و بازرسی بهداشتی آن،خلعت بری،اهورا
انوشیروان خلعت بری؛ محمدحسین دهقانپور باروج
130,000
فنون بلاغت و صناعات ادبی ، همایی
جلال الدین همایی
75,000