ناشر: موج سبز ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
گیتاشناسی بوم سازگانها، ماهینی
عبدالرسول سمان ماهینی؛ رابرت جی. بیلی
30,000