ناشر: شرکت کتاب گستر ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری،وبر،رشیدیان،کتاب گستر
عبدالکریم رشیدیان؛ ماکس وبر؛ پریسا منوچهری کاشانی
360,000
شکوهشمس،شیمل،لاهوتی،علمیفرهنگی
حسن لاهوتی؛ آنه ماری شیمل
580,000
نظریه ها و فنون مشاوره،تامسون،اسمعیلی،کتابگستر
رزماری تامسون؛ معصومه اسمعیلی
120,000