ناشر: جلوه ، تهران
تعداد عنوان ها: 19
تنظیم پایگاه داده(اصول،تجربه و تکنیک های عیب یابی)،روحانی رانکوهی،جلوه
محمدتقی روحانی رانکوهی؛ دنیس شاشا؛ فلیپ بونه
125,000
ریاضی عمومی 1،معتقدی،پارسه
محمدصادق معتقدی
390,000
ریاضی عمومی 2،معتقدی،پارسه
محمدصادق معتقدی
310,000
مباحث بنیادی در انتقال داده ها ، روضی زاده ، جلوه
قووام الدین رضوی زاده؛ میشل استن
40,000
هوش مصنوعی ، فهیمی،جلوه
مهرداد فهیمی
65,000
واژه نامه مهندسی داده ها ، روحانی رانکوهی ، جلوه
محمد تقی روحانی رانکوهی؛ یوسف امیری
160,000