ناشر: جامعه شناسان ، تهران
تعداد عنوان ها: 115
اصول آمار پیشرفته در علوم رفتاری،مظفری،جامعه شناسان
فاروق امین مظفری؛ خورشید پاداش اصل
60,000
اصول آمار مقدماتی در علوم رفتاری،مظفری،جامعه شناسان
فارق امین مظفری؛ خورشید پاداش اصل
90,000
آینده نظریه اجتماعی ،نیکلاس،مهدی زاده، جامعه شناسان
نیکلاس گین؛ محمدرضا مهدی زاده
130,000
تحلیل محتوا با رویکرد کتب درسی ، رسولی،جامعه شناسان
مهستی رسولی؛ زهرا امیر آتشانی
120,000
توریسم و کاهش فقر ، شکوری ، جامعه شناسان
علی شکوری؛ جانتان میچل؛ کرولاین اشلی
140,000
جامعه شناسی جنسیت،سفیری،جامعه شناسان
خدیجه سفیری؛ سارا ایمانیان
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه