ناشر: جامعه شناسان ، تهران
تعداد عنوان ها: 39
دایرة المعارف خانواد(نظریه ها و روش ها)،بنگستون،شکربیگی،جامعه شناسی
ورن ل.بنگستون؛ علیه شکربیگی؛ الن.س.اکاک ؛ شهلا مهرگانی
560,000
جامعه شناسی جنسیت،سفیری،جامعه شناسان
خدیجه سفیری؛ سارا ایمانیان
90,000
چیستی جامعه شناسی ،نوربرت،خدیوی،جامعه شناسان
غلامرضا خدیوی؛ نوربرت الیاس
120,000
دموکراسی و سنت های مدنی ، روبرت، دلفروز،جامعه شناسان
محمدتقی دلفروز؛ روبرت پاتنام
170,000
گردشگری دین و سفرهای معنوی ، قلی پور ، جامعه شناسان
محمدقلی پور؛ دالن جی.تیموتی؛ دانیل اچ.السن؛ احسان مجیدی فرد
120,000
هوشمندی مدیران مزیت رقابتی هزاره سوم ، آقایی
مریم آقایی؛ زهرا اله وردی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی
45,000
کاهش ترس از جرم ، کوردنر ، حسنوند
گری کوردنر؛ اسماعیل حسنوند؛ احسان حسنوند
40,000
دیپلماسی فرهنگی ، رضایی
علی اکبر رضایی؛ محمدعلی زهره ای
110,000
جامعه شناسی سلطه ، صولتی
مهران صولتی
35,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه