ناشر: جامعه شناسان ، تهران
تعداد عنوان ها: 21
جامعه شناسی حقوق ، ارجمند سیاهپوش
اسحق ارجمند سیاهپوش
60,000
جامعه شناسی سلطه ، صولتی
مهران صولتی
35,000
جامعه شناسی کیفیت زندگی ، مختاری
مرضیه مختاری؛ جواد نظری
175,000
دایرة المعارف خانواد(نظریه ها و روش ها)،بنگستون،شکربیگی،جامعه شناسی
ورن ل.بنگستون؛ علیه شکربیگی؛ الن.س.اکاک ؛ شهلا مهرگانی
560,000
دیپلماسی فرهنگی ، رضایی
علی اکبر رضایی؛ محمدعلی زهره ای
110,000
راهنمای گام به گام استفاده از نرم افزار MAXqda2 در تحقیق کیفی ، رمضانی
ابوالفضل رمضانی؛ آن لوینز؛ کریستینا سیلور
60,000
روابط عمومی الکترونیکی ، سعیدی
رحمان سعیدی؛ علی اصغر کیا
36,000
کاهش ترس از جرم ، کوردنر ، حسنوند
گری کوردنر؛ اسماعیل حسنوند؛ احسان حسنوند
40,000
کمیت و کیفیت در تحقیقات اجتماعی ، برایمن ، بیگ پوری
هاشم آقا بیگ پوری؛ آلن برایمن
50,000
هوشمندی مدیران مزیت رقابتی هزاره سوم ، آقایی
مریم آقایی؛ زهرا اله وردی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی
45,000