ناشر: پارسه ، تهران
تعداد عنوان ها: 36
ارشد پایگاه داده،کیوان پور،پارسه
محمدرضا کیوان پور
280,000
ارشد سیستم عامل،طرقی حقیقت،پارسه
ابوالفضل طرقی حقیقت
370,000
ارشد شیمی تجزیه(1و2) ج1،پارسه
میترا آملی دیوا
250,000
ایستایی،محبی مقدم،پارسه
بهروز محبی مقدم؛ سحر نجارزاده
280,000
الکترونیک(1و2)،لطیفی،پارسه
غلامرضا لطیفی
290,000
بانک تست مهندسی برق1،لطیفی،پارسه
غلامرضا لطیفی؛ عبدالعالی ؛ صائب ؛ جاهدمطلق ؛ مظفری ؛ پروانیا ؛ کریم پور
250,000
بانک تست مهندسی برق ج2،،لطیفی،پارسه
غلامرضا لطیفی؛ عبدالعالی ؛ صائب ؛ جاهدمطلق ؛ مظفری ؛ پروانیا ؛ کریم پور
180,000
بانک تست مهندسی عمران،قاضی مرادی،پارسه
قاضی مرادی؛ عرفانی ؛ ضیایی موید؛ کلاهدوز ؛ خداکرمی
390,000
بانک تست مهندسی فناوری اطلاعات،طرقی حقیقت،پارسه
ابوالفضل طرقی حقیقت؛ حمید طاهرپور؛ محمد آئینی
290,000
بانک تست مهندسی کامپیوتر،طرقی حقیقت،پارسه
طرقی حقیقت؛ طاهر پور؛ آیینی
375,000
ریاضیات گسسته،جوادی،پارسه
حمید جوادی؛ مجتبی شاکری؛ بابک لطفی؛ ابوالفضل طرقی حقیقت
260,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه