ناشر: پیوند نو ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
45 پروژه برای میکروکنترلرهای PIC AVR ARM ، دام ، زارع پور،نیاز
برت ون دام؛ سعید زارع پور؛ میثم مقدم
85,000
آموزش کاربردی ASP. NET 4 ، زارع پور
سعید زارع پور؛ میثم مقدم
85,000
آموزش گام به گام ARM Cortex M3 ، یو ، زارع پور
سعید زارع پور؛ جوزف یو؛ وحید زارع پور
250,000
آموزش گام به گام ویندوز 7 (مقدماتی - پیشرفته) محمدیان
مصطفی محمدیان؛ محمد میرزاده؛ رحیم عسگری
80,000
شبکه های ارتباطی ، گارسیا ، اصغری،نیاز
امیر اصغری؛ آلبرتو لئون گارسیا؛ مصطفی غلامی؛ ایندرا ویجاجا؛ پوریا محمدی یقینی
155,000
مبانیتحقیقدرعملیات1،عبادی،پیون
ربیعی/مزینانی/عبادی
100,000