ناشر: کاوش پرداز ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
صنعت انرژی اتمی ، نیری راد
حمید نیری راد
40,000
راهنمای طراحی باغ ، الکساندر ، صلواتیان
رزماری الکساندر؛ مامک صلواتیان؛ محمدفرزین مقدم؛ صدف دیلمی
55,000
طراحی گشودگی های نما (پنجره ها) ، کریپنر ، طالبی
رولند کریپنر؛ ژاله طالبی؛ فلوریان موسو
20,000
صدها نکته در کنکور کارشناسی ارشد معماری ، صلواتیان
مامک صلواتیان؛ محمد فرزین مقدم
110,000
کاربرد مصالح در طراحی منظر ، ساونیسکس ، صلواتیان
راب ساونیسکس؛ مامک صلواتیان؛ محمدفرزین مقدم
65,000